panorama


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Europa inwestująca w obszary wiejskie
Wykonanie wirtualnych panoram Subregionu Magurskiego współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
w ramach działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Projekt i wykonanie: www.makrosfera.pl